Speglosa

Jag utser med omedelbar verkan invektivet kristenkramare till min nya favoritsmädelse.